Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Τι ισχύει πλέον με το φοιτητικό πάσο

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπτύσσει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές, η οποία θα διανεμηθεί από τον Οκτώβριο 2012.
 
Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου ΠΑΣΟ, το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο. Για τη χορήγηση των νέων καρτών (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ και Ακαδημαϊκή ταυτότητα) θα ακολουθηθούν διαδικασίες παρόμοιες με αυτές του ακαδ. έτους 2011-2012 για την απόκτηση του Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου (ηλεκτρονικού Δελτίου), με τη διαφορά ότι οι φοιτητές θα λαμβάνουν την κάρτα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα κάρτα ενσωματωμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα και ΠΑΣΟ θα ενσωματωθούν αμέσως μόλις αποσταλούν από το Υπουργείο. Οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι φοιτητές το ακαδ. έτος 2011-2012 για την απόκτηση του Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου ΠΑΣΟ ήταν οι παρακάτω:

Για να αποκτήσει ο φοιτητής το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), θα πρέπει να υποβάλεις ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση http://paso.minedu.gov.gr/.

Πώς θα παραλάβει ο φοιτητής το ΠΑΣΟ: Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείς να παραλάβεις το ΠΑΣΟ σου από συγκεκριμένο σημείο διανομής, το οποίο και θα έχεις επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής.

Η παραλαβή είναι δυνατή μόνο εφόσον η αντίστοιχη αίτησή σου έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός σου και αφού πρώτα ειδοποιηθείς με sms ή e-mail ή από τον ατομικό σου λογαριασμό στο διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το ΠΑΣΟ είναι αυστηρά προσωπικό για το δικαιούχο φοιτητή και μόνο. Πότε επιστρέφει ο φοιτητής το ΠΑΣΟ: Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής ΠΑΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιστρέψεις το ΠΑΣΟ στη Γραμματεία του Τμήματός σου.

Αν χάσει ο φοιτητής το ΠΑΣΟ: Σε περίπτωση που ο φοιτητής χάσει το ΠΑΣΟ του θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματός του Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, μαζί με δήλωση απώλειας/κλοπής που θα έχει υποβάλλει στο αστυνομικό τμήμα. Μετά την έγκριση της επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Ποιοί φοιτητές δικαιούνται να αποκτήσουν ΠΑΣΟ: Δικαίωμα αίτησης για την απόκτηση ΠΑΣΟ έχουν οι παρακάτω προπτυχιακοί φοιτητές: Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη (ν+2), και Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus», για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ 2012 2013.

ΠΗΓΗ:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...